Raad der Aziatische Bezittingen en Etablissementen, 1800-1806
Raad der Aziatische bezitting

Beschrijving van de archiefbestanddelen

IV.   Archieven uit Indië en de Kaap

A.   Van commissarissen-generaal
Nadat de Hoge Commissie de 9e oktober 1799 was ontbonden, keerde het lid Mr. S.C. Nederburgh naar Nederland terug. Hij verscheen in de Vergadering van de Aziatische Raad op 28 juli 1800. De door hem medegebrachte papieren, waaronder een deel van het archief van commissarissen-generaal sedert hun aankomst te Batavia, werden 29 juli 1800 namens de Raad in ontvangst genomen door het Departement tot de Indische Zaken. Zie rubriek V, subrubriek D, inv.nrs. 335-343.
229-238
Minuut-resolutiën van commissarissen-generaal.
1793 november 19 - 1799 oktober 9
10 banden
229
1793 november 19 - 1794 juni 25
 
230
1794 juni 28 - 1794 november 10
 
231
1794 november 15 - 1795 april 11
 
232
1795 april 18 - 1795 juli 12
 
233
1795 juli 18 - 1795 december 29
 
234
1796 januari 9 - 1796 juni 29
 
235
1796 juli 2 - 1796 december 3
 
236
1796 december 14 - 1797 mei 13
 
237
1797 mei 20 - 1798 januari 28
 
238
1798 februari 3 - 1799 oktober 9
 
239
Copie-adviezen, door de leden van de Raad van Indië hoofd voor hoofd uitgebracht ten verzoeke van commissarissen-generaal, betreffende de administratie der specerij-pakhuizen en het overbrengen van de smalle handel op de overwal van Java's Oostkust naar Batavia. Deels met bijlagen. Met index.
1794 juni 28 - 1794 juli 30
losse stukken in portefeuille
240
Minuten van enige uitgaande missiven van commissarissen-generaal.
1794 mei 21 - 1798 maart 10
losse stukken in portefeuille
De indices op het eerste en het derde deel bevinden zich onder de stukken in de portefeuille.
241-248
Copie-gemene en secrete resolutiën van commissarissen-generaal.
1793 november 19 - 1799 oktober 9
8 banden
241
1793 november 19 - 1794 juni 25.
 
242
1794 juni 28 - 1794 november 10
 
243
1794 november 15 - 1795 mei 9
 
244
1795 mei 16 - 1795 september 19
 
245
1795 september 26 - 1796 april 23
 
246
1796 april 28 - 1796 december 3
 
247
1796 december 14 - 1797 mei 27
 
248
1797 juni 3 - 1799 oktober 9
 
249
Index op de resolutiën van commissarissen-generaal. Met alphabeth op de hoofden.
1793 november 19 - 1799 oktober 9
1 band
250
Minuut-secrete resolutiën van commissarissen-generaal.
1794 oktober 15 - 1798 maart 17
1 band
251-279
Bijlagen tot de resolutiën van commissarissen-generaal. (Merendeels copie-ingekomen, minuut-uitgaande stukken).
1793 november 19 - 1799 oktober 9
29 banden
251
nos. 1-74.
1793 november 19 - 1794 januari 22
 
252
nos. 75-172.
1794 januari 22 - 1794 april 30
 
253
nos. 173-278.
1794 april 30 - 1794 juni 28
 
254
nos. 279-337.
1794 juli 2 - 1794 augustus 2
 
255
nos. 338-388.
1794 augustus 9 - 1794 september 24
 
256
nos. 389-477.
1794 september 24 - 1794 november 3
 
257
nos. 478-590.
1794 november 3 - 1795 januari 21
 
258
nos. 591-680.
1795 januari 21 - 1795 maart 7
 
259
nos. 681-757.
1795 maart 7 - 1795 april 25
 
260
nos. 758-835.
1795 april 25 - 1795 juni 20
 
261
nos. 836-865.
1795 juni 20 - 1795 juli 11
 
262
nos. 866-960.
1795 juli 11 - 1795 september 12
 
263
nos. 961-994.
1795 september 12 - 1795 oktober 3
 
264
nos. 995-1060.
1795 oktober 3 - 1795 november 14
 
265
nos. 1061-1202.
1795 november 14 - 1796 februari 13
 
266
nos. 1203-1296.
1796 februari 13 - 1796 april 9
 
267
nos. 1297-1350.
1796 april 9 - 1796 april 18
 
268
nos. 1351-1450.
1796 april 18 - 1796 juni 18
 
269
nos. 1451-1581.
1796 juni 18 - 1796 augustus 20
 
270
nos. 1582-1680.
1796 augustus 20 - 1796 oktober 8
 
271
nos. 1681-1779.
1796 oktober 9 - 1796 december 3
 
272
nos. 1780-1920.
1796 december 3 - 1797 maart 4
 
273
nos. 1921-2000.
1797 maart 4 - 1797 mei 6
 
274
nos. 2001-2082.
1796 mei 6 - 1797 juli 18
 
275
nos. 2083-2185.
1797 juli 18 - 1797 november 4
 
276
nos. 2186-2268.
1797 november 4 - 1798 januari 6
 
277
nos. 2269-2338.
1798 januari 6 -1798 februari 24
 
278
nos. 2339-2413.
1798 februari 24 - 1798 december 10
 
279
nos. 2414-2500.
1798 december 10 - 1799 oktober 9
 
280
Register der bijlagen op de resolutiën van commissarissen-generaal.
1793 november 19 - 1799 oktober 9
1 band
280
Copie-gemene en secrete resolutiën van de 'Gecombineerde Vergadering' van commissarissen-generaal en de Hoge Regering.
1795 december 10 - 1799 september 14
8 banden
Vgl. sub-rubriek G, inv.nrs. 346-349.
281-282
1795 december 10 - 1797 september 22
 
Dubbel. Incompleet.
283-284
1795 december 10 - 1798 april 10
 
Inv.nr. 284: bijlagen.
285-286
1798 september 25 - 1799 januari 28
 
Inv.nr. 286: bijlagen.
287-288
1799 februari 4 - 1799 september 14
 
Inv.nr. 288: bijlagen.
289
Secrete notulen der handelingen van de commissarissen-generaal. Met bijlagen.
1802 december 27 - 1804 juli 7
1 band
De bijlagen los in portefeuille.
290
Publicatiën en instructiën en gegeven door de commissaris-generaal. Gedrukte exemplaren, deels met aantekeningen van zijn hand.
1803 maart 1 - 1804 september 20
1 band