Raad der Aziatische Bezittingen en Etablissementen, 1800-1806
Raad der Aziatische bezitting

Beschrijving van de archiefbestanddelen

IV.   Archieven uit Indië en de Kaap

B.   Van de commissarissen-generaal naar de Kaap de Goede Hoop, A. Muller, R. de Klerk Dibbetz en J.F. Benay
291
Notulen der verrichtingen van A. Muller, R. de Klerk Dibbetz en J.F. Benay, commissarissen van de Raad naar de Kaap de Goede Hoop. Met bijlagen (origineel ingekomen, copie-uitgaande stukken).
1802 mei 3 - 1803 januari 14
1 band