Raad der Aziatische Bezittingen en Etablissementen, 1800-1806
Raad der Aziatische bezitting

Beschrijving van de archiefbestanddelen

IV.   Archieven uit Indië en de Kaap

C.   Van de commissaris-generaal over de Kaap de Goede Hoop, Mr. J.A. de Mist
292
Missiven van de commissaris-generaal over de Kaap de Goede Hoop, Mr. J.A. de Mist, aan de Raad. Met bijlagen.
1802 december 27 - 1805 januari 28
1 band
293-303
Notulen der handelingen van de commissaris-generaal over de Kaap de Goede Hoop, Mr. J.A. de Mist. Met bijlagen (origineel ingekomen, copie-uitgaande stukken).
1802 juli 6 - 1805 februari 24
11 banden
293
1802 juli 6 - 1802 november 20
 
294
1802 december 23 - 1802 december 31
 
295
1802 december 31 - 1803 januari 31
 
296
1803 februari 1 - 1803 februari 28
 
297
1803 maart 1 - 1803 maart 31
 
298
1803 april 1 - 1803 mei 31
 
299
1803 juni 1 - 1803 juli 31
 
300
1803 augustus 1 - 1803 oktober 9
 
301
1803 oktober 9 - 1804 maart 23
 
302
1804 maart 23 - 1804 september 27
 
303
1804 september 20 - 1804 februari 24
 
304
Contrarolle van ontvangst en uitgaaf van de ontvanger-generaal aan de Kaap de Goede Hoop over het jaar 1803.
1804 december 12
1 band
305-306
Generaal rapport van de Commissie van conversie ter verwisseling van het oude kartonnen geld. Met bijlagen.
1805 februari 16
2 banden
307
Stukken in handen gesteld van de commissaris-generaal en de minuten door hem ontworpen in de zaak van de gewezen vendumeester Egbertus Bergh.
1802 juni 21 - september 26
1 band, 1 omslag
308
Memorie van N.N. aan De Mist betreffende de toestand aan de Kaap de Goede Hoop. Met een brief van de schout-bij-nacht S. Dekker aan De Mist over het verzenden van geheime depêches en het geven van bepaalde seinen door schepen.
1803 februari 8 en 10.
 
Het origineel der memorie is aan S. Dekker, commandant van 's Lands eskader bestemd voor Oost-Indië, medegeven voor De Mist.