Raad der Aziatische Bezittingen en Etablissementen, 1800-1806
Raad der Aziatische bezitting

Beschrijving van de archiefbestanddelen

IV.   Archieven uit Indië en de Kaap

D.   Van de gouverneur der Kaap de Goede Hoop, J.W. Janssens, en Raad.
309-310
Missiven van de gouverneur en Raad van de Kaap de Goede Hoop aan de Raad. Met bijlagen.
1803 maart 9 - 1806 januari 4
2 banden
309
1803 maart 9 - 1804 december 30
 
310
310 1805 januari 9 - 1806 januari 4
 
311
Missiven van de gouverneur en generaal- en -chef aan de Kaap de Goede Hoop aan de Raad. Met bijlagen.
1802 december 27 - 1806 juni 4
1 band
311a
Journaal van de landreis, gedaan in 1803 door de gouverneur van de Kaap de Goede Hoop, J.W. Janssens. Copie.
Van Mr. A.A. Pélerin te Haarlem, namens de erfgenamen van Mej. E. Copes van Hasselt. Aanwinst 1900 No. XX.
312
Dossier tegen de luitenant-kolonel Ter Horst, gediend hebbende voor de Hoge Militaire Vierschaar.
1803 - 1804
1 band
313
Rekening van ontvangst en uitgave van het Comptoir-Generaal over 1 januari.
1805 - 1806 januari 10
1 band
314
Lijsten van debiteuren van het gouvernement, achterstallen, restant-goederen, geschut en ammunitie, bij de overgave der kolonie aan de Engelsen, opgemaakt door de koloniale rekenkamer.
1806 januari 24 - 1806 februari 28
stukken in portefeuille