Raad der Aziatische Bezittingen en Etablissementen, 1800-1806
Raad der Aziatische bezitting

Beschrijving van de archiefbestanddelen

V.   Overgekomen stukken

A.   Personen buiten Europa
315
Missiven van kapiteins van O.I. schepen, officieren in koloniale dienst, Kaapse ambtenaren, de agent te Philadelphia, J.H.C. Heineken en andere Amerikaanse correspondenten aan de Raad. Gedeeltelijk met bijlagen.
1802 september 9 - 1805 maart 14
1 band