Raad der Aziatische Bezittingen en Etablissementen, 1800-1806
Raad der Aziatische bezitting

Beschrijving van de archiefbestanddelen

V.   Overgekomen stukken

C.   Commissarissen-generaal
319-322
(3e) Verslag der verrichtingen van commissarissen-generaal over 1 januari 1795 tot 30 april 1795. Met alphabetisch register der marginalia en register der bijlagen en bijlagen.
1795 april 30
4 delen in een omslag
Zie de bijlagen van het eerste deel in arch. Comité tot de Zaken van de Oost-Indische Handel en Bezittingen, 1796-1800, 2.01.27.01, inv.nr. 51-53.
323-326
(4e) Verslag der verrichtingen van commissarissen-generaal over 1 mei 1795 tot 31 augustus 1795. Met alphabetisch register der marginalia en register der bijlagen en bijlagen.
1795 augustus 31
4 delen in een omslag
327-329
(5e) Verslag der verrichtingen van commissarissen-generaal over 1 september 1795 tot 31 augustus 1796. Met alphabetisch register der marginalia en register der bijlagen.
1796 augustus 31
3 banden
330-332
(6e) Verslag der verrichtingen van commissarissen-generaal over 1 september 1796 tot 30 april 1797. Met alphabetisch register der marginalia en register der bijlagen.
1797 april 30
3 delen
333-335
(7e) Verslag der verrichtingen van commissarissen-generaal over 1 mei 1797 tot 11 april 1798. Met alphabetisch register der marginalia en register der bijlagen.
1798 april 11
3 delen
---
Papieren overgelegd door de commissaris-generaal Mr. S.C. Nederburgh bij zijn terugkeer in Nederland.
1800 juli 28.
3 liassen, 2 banden, 9 losse stukken en vellen
335a
Stukken rakende Oost-Indië, door D. van Hogendorp. (Gedrukt.)
1801
1 deel