Raad der Aziatische Bezittingen en Etablissementen, 1800-1806
Raad der Aziatische bezitting

Beschrijving van de archiefbestanddelen

V.   Overgekomen stukken

D.   Papieren overgelegd door de commissaris-generaal Mr. S.C. Nederburgh bij zijn terugkeer in Nederland
336
Lijst van boeken en papieren door Mr. S.C. Nederburgh van Batavia overgebracht.
1800 juli 28
2 losse vellen
Volgens deze lijst zijn door Nederburgh veel meer stukken overgebracht dan in sub-rubriek D vermeld. De rest is verspreid over de archieven van het Comité tot de Zaken van de Oost-Indische Handel en Bezittingen, de Raad van AziatischeBezittingen en Etablissementen, enz.
337-338
Copie-resolutiën der Gecombineerde Vergadering.
1798 oktober 2 - 1799 september 14
2 banden
337
1798 oktober 2 - 1798 december 31
 
338
1799 januari 3 - 1799 september 14
 
339
Papieren rakende het op Isle de France geconfisqueerde schip 'Orion'.
1798 oktober 21 - 1799 maart 21
1 lias
340
Copie-relaas van de majoor Vaugine rakende de overgave van Colombo aan de Engelsen. Met copie-bijlagen.
1798 november 6
1 lias
341
Bericht van de gezaghebber te Samarang, A. van Lugtenburg, betreffende de kosten van het gouvernement van Java's Oostkust. Met bijlagen.
1799 september 15
1 lias
342
'Korte ruwe Batavia's staats verthoog' van de directeur-generaal J. Siberg. Met bijlagen.
1799 oktober 1
6 losse stukken en vellen
343
'Calculative staat der geldmiddelen berekend voor 1 september 1799 tot 31 augustus 1800' door de directeur-genneraal J. Siberg.
1799 oktober 1
1 vel