Raad der Aziatische Bezittingen en Etablissementen, 1800-1806
Raad der Aziatische bezitting

Beschrijving van de archiefbestanddelen

V.   Overgekomen stukken

E.   Raad-ordinaris A.H. Wiese
344
Consideratiën van de raad-ordinaris A.H. Wiese op de werkjes van Dirk van Hogendorp. Met bijgevoegd copie van annotatiën van G.K. van Hogendorp op deze consideratiën.
1802 augustus 17
1 band en 1 los stuk