Raad der Aziatische Bezittingen en Etablissementen, 1800-1806
Raad der Aziatische bezitting

Beschrijving van de archiefbestanddelen

V.   Overgekomen stukken

F.   Kantoor Rotterdam
345
Lijst der participanten in de voormalige O.I.C. ten comptoire van de Raad der Aziatische Bezittingen en Etablissementen te Rotterdam.
1804 mei
1 stuk