Raad der Aziatische Bezittingen en Etablissementen, 1800-1806
Raad der Aziatische bezitting

Beschrijving van de archiefbestanddelen

V.   Overgekomen stukken

G.   Gecombineerde Vergadering
Zie ook inv.nrs. 337-338, Copie-resolutiën, 1798-1799, en inv.nrs. 281-288, Copie-gemene en secrete resolutiën, 1793-1799.
346
Marginalia op de resolutiën van de Gecombineerde Vergadering.
1795 december 10 - 1799 september 14
1 band
347-348
Alphabetisch register van realia op de resolutiën der Gecombineerde Vergadering.
1795 december 10 - 1799 september 14
2 banden
347
1795 december 10 - 1797 september 22
 
348
1797 oktober 3 - 1799 september 14
 
349
Register der bijlagen op de resolutiën der Gecombineerde Vergadering.
1795 december 10 - 1797 september 22
1 band