Raad der Aziatische Bezittingen en Etablissementen, 1800-1806
Raad der Aziatische bezitting

Beschrijving van de archiefbestanddelen

V.   Overgekomen stukken

H.   Kaap de Goede Hoop
350
Missiven van bizondere Kaapse ambtenaren aan de Raad. Met bijlagen.
1802 oktober 8 - 1803 september 12
1 band
351
Copie-rekeningen van leverantiën aan 's Lands fregatten 'de Vreede' en 'de Wakkerheid' en de daarmede aangevoerde troepen.
1803 april 8 - 1803 april 20
 
352
Missive van de oud-gouverneur van de Kaap de Goede Hoop, J.W. Janssens, aan de Raad. Met bijlagen betreffende de overgave van de Kaap aan de Engelsen.
1806 juni 30.
116 vellen en stukken
De bijlage B.1 ontbreekt.