Raad der Aziatische Bezittingen en Etablissementen, 1800-1806
Raad der Aziatische bezitting

Beschrijving van de archiefbestanddelen

V.   Overgekomen stukken

J.   Departement tot de Koophandel en Zeevaart
Zie sub-rubriek L.
354
Memorandum van het dagelijks voorvallende in het Departement van Koophandel en Zeevaart.
1805 januari 2 - 1805 december 20
11 losse vellen