Raad der Aziatische Bezittingen en Etablissementen, 1800-1806
Raad der Aziatische bezitting

Beschrijving van de archiefbestanddelen

V.   Overgekomen stukken

L.   Departement tot de Koophandel en Zeevaart
Zie sub-rubriek J.
360
Copie-request van E. Suermondt & Zn. te Rotterdam, gesteld in handen van het Departement van Koophandel en Zeevaart.
1804 december 7
1 stuk