Raad der Aziatische Bezittingen en Etablissementen, 1800-1806
Raad der Aziatische bezitting

Beschrijving van de archiefbestanddelen

V.   Overgekomen stukken

N.   Secretaris van de Raad
364
Missive van de griffier van de agent van Financiën, E. Canneman, aan de secretaris van de Aziatische Raad, Mr. J.C. Smissaert.
1806 april 2
1 stuk