Raad der Aziatische Bezittingen en Etablissementen, 1800-1806
Raad der Aziatische bezitting

Beschrijving van de archiefbestanddelen

V.   Overgekomen stukken

O.   Kantoor Zeeland
365-366
Notulen van de substituut-secretaris, later commissaris, waarnemende het kantoor Zeeland.
1801 januari 2 - 1806 augustus 8
3 banden
365
1801 januari 2 - 1801 december 28
 
366
1803 januari 3 - 1804 september 25
 
---
1805 januari 2 - 1806 augustus 8
 
Bij arch. Ministerie van Koophandel en Koloniën, 1806-1808 / Ministerie van Marine en Koloniën, 1808-1810, 2.01.27.03, inv.nr. 220.
367
Copieboek van uitgaande missiven van de substituut-secretaris, later commissaris.
1802 januari 3 - 1806 augustus 10.
2 banden
Bnd. 1: 1802 januari 3 - 1804 december 15
Bnd. 2: 1804 december 22 - 1806 augustus 10, bij arch. Ministerie van Koophandel en Koloniën, 1806-1808 / Ministerie van Marine en Koloniën, 1808-1810, 2.01.27.03, inv.nr. 221.
368-369
Missiven en extract-resolutiën van de Raad en zijn Departementen ingekomen bij het kantoor Zeeland.
1800 mei 19 - 1806 augustus 5
3 banden
---
1800 mei 19 - 1801 december 28
 
Vormt één band met arch. Comité tot de Zaken van de Oost-Indische Handel en Bezittingen, 1796-1800, 2.01.27.01, inv.nr. 221.
368
1801 december 31 - 1802 december 24
 
369
1802 december 31 - 1805 juni 18
 
---
1805 december 31 - 1806 augustus 5
 
zie arch. Ministerie van Koophandel en Koloniën, 1806-1808 / Ministerie van Marine en Koloniën, 1808-1810, 2.01.27.03, inv.nr. 222.
370
Missiven van diversen.
1800 december 31 - 1804 juli 27
1 band
371
Staat van de wapenkamer en van het magazijn van militaire uitrusting bij het kantoor Zeeland.
1803 december 31
5 stukken
372
Lijst van borgtochten gesteld door de ambtenaar bij het kantoor Zeeland.
1800 december 31 - 1801 december 31
2 stukken
373
---
Vervallen.
374
---
Vervallen.