Raad der Aziatische Bezittingen en Etablissementen, 1800-1806
Raad der Aziatische bezitting

Beschrijving van de archiefbestanddelen

V.   Overgekomen stukken

P.   Departement van Koophandel en Zeevaart
375
Copie-'Consideratiën over de verkoop van producten door de Hoge Regering te Batavia aan vreemde natiën en door het Gouvernement in het Vaderland aan vaderlandse kooplieden'.
1805.
1 stuk