Raad der Aziatische Bezittingen en Etablissementen, 1800-1806
Raad der Aziatische bezitting

Beschrijving van de archiefbestanddelen

V.   Overgekomen stukken

R.   Departement van Financiën
378
Stukken aangaande het geschil met het huis Wils & Co. te Amsterdam.
1804 augustus 16 - 1806 juli 31
119 stukken