Raad der Aziatische Bezittingen en Etablissementen, 1800-1806
Raad der Aziatische bezitting

Beschrijving van de archiefbestanddelen

V.   Overgekomen stukken

S.   Comptoir Hoorn
379
Staten en berichten omtrent de goederen in het pakhuis van het comptoir Hoorn.
1800 juni 5 - 1803 mei 3
1 deel
Dit deel vangt aan: 1795 april 18
380
Ingekomen en minuut-uitgaande stukken van de opperboekhouder van het comptoir Hoorn.
1800 juli 1 - 1803 januari 17
27 stukken
381
Generale staten van het comptoir Hoorn. Met bijlagen en stukken tot het opmaken gediend hebbende.
1800 december 31 - 1802 december 31
26 stukken
382
Inventaris der schepen, chaloupen en vaartuigen, vlotten en voorraad van hout, ijzer, spijkers en materialen, behorende aan de werf ten comptoire Hoorn.
1802 april 20
1 stuk
383
Inventaris van alle goederen ter equipage aan de werf ten comptoire Hoorn.
1802 april 20
1 stuk
384
Respecten van het grootboek ten comptoire Hoorn.
z.d.
1 stuk
385
Copie-adres van de municipaliteit der stad Hoorn aan het Staatsbewind tegen de opheffing van het comptoir.
z.d.
1 stuk
386
Stukken betreffende de verkoop van schepen en goederen bij gelegenheid van de opheffing van het comptoir.
1802 december 13 - 1803 mei 3
15 stukken
387
Lijst der sedert 22 februari 1798 naar Amsterdam afgezonden goederen.
1803 maart 29
1 stuk
388
Inventaris der goederen en gereedschappen in de pakhuizen van het comptoir aanwezig.
1803 maart 30
1 stuk
389
Transporten van gedeserteerde matrozen, aangenomen 2 juli 1783 - 22 december 1788, waarop 13 april 1803 ingevolge resolutie van de Aziatische Raad de helft der verdiende en tegoed staande gage betaald is.
z.d.
31 stukken