Raad der Aziatische Bezittingen en Etablissementen, 1800-1806
Raad der Aziatische bezitting

Beschrijving van de archiefbestanddelen

V.   Overgekomen stukken

T.   Comptoir Enkhuizen.
390
Generale staten van het comptoir Enkhuizen. Met bijlagen.
1800 mei 30 - 1803 mei 31
80 stukken
391
Stukken betreffende de verkoop van schepen en goederen bij gelegenheid der opheffing van het comptoir Enkhuizen.
1802 december 13 - 1803 mei 5
6 stukken