Uit Engeland overgezonden stukken, 1791-1797
H.J. van der Tak
(c) z.d.
Nationaal Archief
Beschrijving van het archief
Naam archief:
Uit Engeland overgezonden stukken ("collectie Nederburgh")
Periode:
1791-1797
Archiefbloknummer:
K23024
Omvang:
14 m
Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag
Bevat voornamelijk stukken van vóór 1796. De volgende stukken (25 inventarisnummers) hebben betrekking op Azië vanaf 1796: geheime correspondentie 1792-1797 van en naar Birma en Bulekomba; geheime dagregisters met bijlagen, geheime resoluties en geheime correspondentie 1792-1797 van Makasar; geheime correspondentie 1792-1797 van en naar Malabar (Maros); geheime correspondentie 1792-1797 van en naar Saleyer.