Uit Engeland overgezonden stukken, 1791-1797

Beschrijving van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Citeerinstructie
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het geraadpleegde archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met de verkorte aanhaling.
VOLLEDIG
Nationaal Archief (NA), Den Haag,
Voorlopige inventaris van de archieven betreffende de Oost-Indische Bezettingen en de Kaap,
1796-1813; 04 Uit England overgezonden stukken (Nederburgh), 1791-1797
nummer toegang 2.01.27.04
inventarisnummer ....
VERKORT
NA, Overgekomen stukken betreffende Oost-Indie en de Kaap de Goede Hoop, 2.01.27.04, inventarisnummer ...