Uit Engeland overgezonden stukken, 1791-1797

Beschrijving van de archiefbestanddelen

1   Commissarissen-Generaal van Nederlands-Indie en Kaap de Goede Hoop.
1- 4
Minuut verbaal van het gebesoineerde bij Mr. S.C. Nederburgh en S.H. Frijkenius als commissarissen-generaal van Ned.-Indie aan de Kaap de Goede Hoop.
1791 - 1795
 
Tot 24 september 1793 aan de Kaap; sedert 11 november 1793 in het algemeen.
1
1791 december 3 - 1792 november 8
 
2
1792 november 9 - 1793 november 8
 
3
1793 april 15 - 1793 juli 24
 
4
1793 juli 25 - 1795 augustus 6
 
5 - 13
Bijlagen tot het verbaal van het gebesoigneerde bij de commissarisen-generaal van de Nederlands-Indië aan de Kaap de Goede Hoop
1791 - 1793
 
5
1791 december 3 - 1792 augustus 1
 
6
1792 augustus 4 - 1792 september 12
 
7
1792 september 11 - 1792 oktober 8
 
8
1792 oktober 9 - 1792 november 8
 
9
1792 november 9 - 1792 december 26
 
10
1792 december 26 - 1793 februari 6
 
11
1793 februari 6 - 1793 april 3
 
12
1793 april 4 - 1793 juli 23
 
13
1793 juli 25 - 1793 september 24
 
13a-b
Verslag van de verrichtingen van Commissarissen-Generaal van Nederlands-Indië aan de Kaap de Goede Hoop.
1792 - 1793.
 
In het register der bijlagen vermeld onder no. 1366.
13a
Nos. 1 - 45.
13b
Nos. 146 - 413.
13c
Register op het verhandelde bij het verslag der verrichtingen van Commissarissen-Generaal aan de Kaap de Goede Hoop in de jaren 1792 en 1793, mitsgaders op het na het opmaken van het verslag voorgevallene (in 3 exemplaren).
13d
Verslag van Commissarissen-Generaal over Nederlands-Indië van de verrichtingen aan de Kaap de Goede Hoop.
1793 mei 13
 
14
Geseponeerde papieren, ingekomen gedurende het verblijf van Commissarissen-Generaal van Nederlands-Indië aan de Kaap de Goede Hoop van 1792 juni 23 tot 1793 september 1 (1-90) en bij het verblijf te Batavia sedert 1793 september.