Uit Engeland overgezonden stukken, 1791-1797

Beschrijving van de archiefbestanddelen

2   Diversen. (Raad van Politie, Commissarissen-Generaal, Gouverneur-Generaal en Raden, Commandeur te Batavia).
15
Secrete resolutiën van de Raad van Politie in het kasteel "De Goede Hoop".
1795 februari 16 - 1795 april 8
 
16
Resolutiën en bijlagen van de Commissarissen-Generaal over geheel Nederlands-Indie.
1795 april 2 - 1795 juli 11
 
Bij de brief van 1795 juli 11 aan de gecommitteerden uit de vergadering van XVII.
17
Schrijven van Gouverneur-Generaal en Raden te Batavia aan de Bewindhebbers ter vergadering van XVII te Amsterdam.
1794 januari 16
 
18
Schrijven van Gouverneur-Generaal en Raden te Batavia aan de bewindhebbers ter vergadering van XVII te Amsterdam.
1794 mei 1
 
18a
Instructie voor Simon Hendrik Frijkenius, Commissaris-Generaal van Nederlands-Indië en hoofd van navale macht in Nederlands-Indië en Kaap de Goede Hoop.
1791 oktober 23
 
19
Missive van S.C. Nederburgh aan de Prins van Oranje, inhoudende klachten over zijn ambtgenoot Frijkenius.
1795 juli 1
 
20 - 21
Secrete en aparte brieven, geschreven door de Commandeur te Batavia aan Gouverneur-Generaal en Raden te Batavia, 1794.
20
1794 januari - september
 
21
1794 oktober - december