Uit Engeland overgezonden stukken, 1791-1797

Beschrijving van de archiefbestanddelen

3   Financiele stukken en soldijrollen.
22
Berekening van de reëele en zuivere voordelen, welke voor de Compagnie overgeschoten mochten zijn op de Japanse handel gedurende de jaren 1784 - 1793.
bijlage tot het rapport van Commissarissen-Generaal van 1795 juli 4.
23
Generale Staat en Rekening van de Oost-Indische Compagnie, getrokken uit de Indische Negotieboeken van 1790/1791.
24 - 29
Soldijrollen van Nederlandse Oost-Indie vaarders.
1794/1795
 
De uitbetalingen vonden te Plymouth plaats.
24
Het schip Blitterswijck.
25.
Het schip Delft.
26
Het schip Schelde.
27
Het schip Nagelboom.
28
Het schip Africaan.
29
Het schip Enckhuyzer Maagd.