Uit Engeland overgezonden stukken, 1791-1797

Beschrijving van de archiefbestanddelen

4    Buitengewesten.

4.1   Algemeen.
30
Aparte Papieren van Ambon voor Nederland (Kamer Zeeland).
1794 januari 27, april 2 en juli 28
 
31 - 32
Brieven van de residenten van Banjermessin aan Gouverneur-Generaal en Raden van Nederlands-Indië.
1792 - 1793
 
31
1792 oktober 22
 
Met duplicaat.
32
1793 augustus 30
 
Met duplicaat.
Met register der marginalen.
33
Missiven aan Gouverneur-Generaal en Raden van Nederlands-Indië en aan de Bewindhebbers ter vergadering van XVII te Amsterdam. (Kamers Hoorn en Enkhuizen).
1792 - 1793
 
34 - 39
Secrete brieven van en naar Bima
1792 - 1797
 
34
1792 oktober 20 - 1793 juli 29 met gedrukt duplicaat
 
35
1793 augustus 24 - 1793 oktober 3
 
36
1794 september 2 - 1794 oktober 8
 
37
1796 december 9 - 1796 juli 31
 
38
1796 september 10 - 1796 oktober 5
 
39
1796 oktober 29 - 1797 juni 25
 
40 - 45
Secrete brieven van en naar Boelecomba
1792 -1797
 
40
1792 november 17 - 1793 juli 11
 
Met duplicaat.
41
1793 oktober 20 - 1794 juli 14
 
42
1794 juli 7 - 1794 oktober 8
 
43
1795 oktober 18 - 1796 juli 29
 
44
1796 oktober 27 - 1797 mei 29
 
45
1797 juni 28 - 1797 oktober 10
 
46
Aangekomen en afgegane brieven van en naar de Buitengewesten.
1792 december 1 - 1793 november 30
 
47
Generaal verslag over Coromandel over het jaar 1794, uitgebracht aan Gouverneur-Generaal en Raden van Nederlands-Indië.
1795 januari 31
 
Met register der marginalen.