Uit Engeland overgezonden stukken, 1791-1797

Beschrijving van de archiefbestanddelen

4    Buitengewesten.

4.2   Japan.
48
Negotie Journaal, 1792/1793.
49
Negotie Grootboek, 1792/1793.
50
Afgegane Japanse brief aan Gouverneur-Generaal en Raden Nederlands-Indië.
1793 november 6
 
Met register der marginalen.