Comptabiliteit betreffende Oost-Indische Bezittingen, 1796-1813
Comptabiliteit betreffende Oost-Indische Bezittingen
(c) z.d.
Nationaal Archief, Den Haag
Deze inventaris is geschreven in het Nederlands.
Beschrijving van het archief
Naam archief:
Archieven betreffende de Oost-Indische Bezittingen en de Kaap, 1796-1813: (6) Comptabiliteit betreffende Oost-Indische Bezittingen
1795-1813
Archiefnummer:
K23026
14 m
Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag
Samenvatting van de inhoud van het archief:
Bevat journaals, leggers, kasboeken en andere rekeningseries en stukken 1785-1814 van de ontvanger-generaal en opperboekhouder; rekeningen, lijsten enz. 1736-1825, voornamelijk betreffende bezoldiging en pensioenen van compagniesdienaren, afkomstig van het betaalkantoor; monsterrollen enz. 1788-1807 van verschillende schepen afkomstig van het monsterkantoor; journaals, leggers en andere boekhoudkundige stukken 1787-1808 afkomstig van het kantoor Amsterdam; boukhoudkundige stukken 1765-1810 afkomstig van het kantoor Delft, journaal, legger enz. afkomstig van het kantoor Enkhuizen; journaal, legger enz. 1729-1813 afkomstig van het kantoor Hoorn; boukhoudkundige stukken 1713-1813 afkomstig van het kantoor Rotterdam; boekhoudkundige stukken 1747-1813 afkomstig van het kantoor Zeeland.
Omvang:
14 m.
Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief