Comptabiliteit betreffende Oost-Indische Bezittingen, 1796-1813
Comptabiliteit betreffende Oost-Indische Bezittingen

Beschrijving van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Citeerinstructie
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het geraadpleegde archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met de verkorte aanhaling:
VOLLEDIG:
Nationaal Archief (NA), Den Haag
Voorlopige inventaris van de archieven betreffende de Oost-Indische Bezittingen en de Kaap. Comptabiliteit betreffende Oost-Indische Bezittingen
nummer toegang: 2.01.27.06, inventarisnummer ...
VERKORT:
NA, Comptabiliteit Oost-Indi√ę, 2.01.27.06, inv.nr. ...