Comptabiliteit betreffende Oost-Indische Bezittingen, 1796-1813
Comptabiliteit betreffende Oost-Indische Bezittingen

Beschrijving van de archiefbestanddelen

I   Ontvanger-generaal en opperboekhouder.
1-2
Journaal van de ontvanger-generaal
1796 - 1800
 
1
1796 maart 1 - 1800 juni 30.
 
2
1800 juli 31 - 1802 april 30
 
3-7
Memoriaal van het Bureau van Finantie
1801 - 1808
 
3
1801 2 januari - 1802 30 augustus
 
4
1802 september 1 - 1803 december 31
 
5
1804 januari 1 - 1805 december 31
 
6
1806 januari 2 - 1807 december 31
 
7
1808 januari 4 - 1808 december 31
 
8
Grootboek.
1796 maart 1 - 1808 mei 19
 
9
Balans, getrokken op het Grootboek no.25. Met generale Staten op de Grootboeken der O.I. Compagnie
1800 december 31.
 
10
Rekening-courant-boek.
1801 januari 1 tot 1807 september 8.
 
11
Grootboek van de ontvanger-generaal wegens de onder het Departement van Financiën berustende speciën voor Indië enz.
1798 - 1806.
 
12
Rekening-courant van de ontvanger-generaal wegens speciën voor Indië.
1801 - 1808.
 
13
Register van debet en credit wegens speciën voor Indië.
1806 mei - 1808 mei.
 
14-17
Bankboek. Journaal van het bankgeld van de ontvanger-generaal.
1796-1808.
 
14
1796 maart 1 - 1800 december 31.
 
15
1801 januari - 1803 november 30.
 
16
1803 december 1 - 1807 maart 31.
 
17
1807 april 1 - 1808 mei 17.
 
18-24
Kasboek. Journaal van het kasgeld van de ontvanger-generaal.
1798-1808.
 
18
1798 juni 1- 1800 juni 30.
 
19
1800 juli 1- 1801 december 31.
 
20
1802 januari 1 - 1803 maart 31.
 
21
1803 maart 31 - 1804 augustus 31.
 
22
1804 september 1 - 1805 december 31.
 
23
1806 januari 1 - 1807 juli 24.
 
24
1807 juli 24 - 1808 mei 19.
 
25-31
Register van ontvangst en uitgaaf van kasgeld.
1801 - 1808.
 
25
1801 januari 1 - 1801 december 31.
 
26
1802 januari 2 - 1802 augustus 31.
 
27
1802 september 1 - 1802 december 31
 
28
1803 januari 1 - 1804 juli 31
 
29
1804 augustus 1 - 1805 december 31.
 
30
1806 januari 1 - 1807 december 31
 
31
1808 januari 1 - 1808 december 31.
 
32
Maandstaten van ontvangst en uitgaaf van cassa.
1805 - 1806.
 
33-35
Register van de op ordonnantie gedane uitbetalingen.
1800 - 1808.
 
33
1800 mei 20 - 1802 juni 30
 
34
1802 juli 1 - 1807 juni 30
 
35
1807 juli 1 - 1808 mei 19
 
36
Register van gepasseerde ordonnantiën van betaling wegens ingekochte goederen, arbeidslonen enz.
1802 januari 7 tot 1810 december 31 31.
 
37-40
Alphabetische naamwijzer op het register van gepasseerde ordonnantiën.
1801 - 1808.
 
37
1801 - 1802.
 
38
1803 - 1804.
 
39
1805 - 1806.
 
40
1807 - 1808.
 
41-43
Gekwiteerde ordonnantiën van betaling en andere documenten betreffende de ontvangsten en uitgaven van de ontvanger-generaal.
1804 - 1805.
 
41
1804 september - december
 
42
1805 januari - mei
 
43
1805 juni - september
 
44
"Bijeenbrenging van verkopingen". Register van de opbrengst der verkochte Oost-Indische goederen.
1796 - 1806
 
45
Lijst van de verkopingen van goederen der Compagnie.
1796 - 1799
 
46
Stukken betreffende de verkoop van schepen door de Aziatische Raad.
1802-1803
 
47
Notitiën van het schip "Noord-Holland", door de Aziatische Raad in 1803 in veiling gebracht.
48
Notitiën van de schepen "Adr. de Ruyter", "Gouv.Gen.Mossel", "De Gerechtigheid", met inventarissen enz., door de Aziatische Raad in in veiling gebracht.
1803
 
49
Notitiën van de schepen "Adr. de Ruyter", "Gouv.Gen.Mossel", "De Gerechtigheid", met inventarissen enz., door de Aziatische Raad in in veiling gebracht.
1804
 
50
Notitie van het hol van een zeiljacht en andere vaartuigen met inboedels, door de Aziatische Raad in veiling gebracht in
1804
 
51
Maandelijkse ramingen van de kosten van het Ministerie van Marine en Koloniën, zowel voor Oost als West-Indische Zaken.
1808
 
52-54
Maandelijkse aanvragen om ramingen van te doene uitgaven.
1808-1810.
 
52
1808
 
53
1809
 
54
1810
 
55-65
Register van de ontvangsten en uitgaven der petitiën.
1799-1808
 
55
1799 (gedurende 1800-1806)
 
56
1800 (gedurende 1800-1807)
 
57
1800 (gedurende 1800-1807
 
58
1801 (gedurende 1801-1807)
 
59
1802 (gedurende 1802-1808)
 
60
1803 (gedurende 1803-1808)
 
61
1804 (gedurende 1804-1808)
 
62
1805 (gedurende 1805-1808)
 
63
1806 (gedurende 1806-1808)
 
64
1807 (gedurende 1807-1808)
 
65
1808 (gedurende 1808)
 
66
Duplicaat van het register van
1799
 
67
Register der ontvangsten buiten de petitiën.
1801 januari tot 1808 december
 
68-72
Register van betalingen, niet behorende tot de geaccordeerde petitie.
1800-1808
 
68
1800 november - 1801 april
 
69
1801 januari 1 - 1803 december 31
 
70
1804 januari 1 - 1805 december 31
 
71
1806 januari 1- 1807 december 31
 
72
1808 januari 1- 1808 december 31
 
73-74
Register van ontvangst en uitgaaf buiten de petitiën van banco en speciën voor Indië.
1801-1808
 
73
1801 januari 31- 1805 december 31
 
74
1806 januari 31- 1808 december 31
 
75
Petitie (begroting), met bijbehorende stukken.
1799-1808
 
76
Stukken gediend hebbende voor het opmaken van de petitiën van
1799-1808
 
77
Maandstaten van ontvangst en uitgaaf op de petitiën bij de respective comptoiren.
1801-1806
 
78
Maandstaten van ontvangst en uitgaaf van banco en speciën voor Indië.
1803-1806
 
79
Journaal der maandstaten van alle comptoiren.
1802 mei 31 tot 1804 april 30
 
80
Register van wisselbrieven en assignatiën door het finantieel bestuur der Bataafse Republiek afgegeven ter voldoening van de aan deze van staatswege toegekende subsidiën.
1801 october 24 tot 1808 maart 4
 
81-82
Advieslijsten van uit Batavia getrokken assignatiën, opgemaakt aldaar.
1796-1805
 
81
1796 april 21 - 1802 juni 30
 
82
1802 september 30 - 1805 december 31
 
83
Advieslijsten van uit Indië getrokken derde, vierde, vijfde en zesde assignatiën, opgemaakt te Batavia.
1796 maart 15 tot 1801 november 10
 
84
Lijsten van Indische assignatiën, getrokken op de najaarsverkoping van 1796 en op zicht.
85
Lijsten van onbetaalde wissels en assignatiën, getrokken uit Indië, bij de kantoren Middelburg, Rotterdam, Delft, Hoorn en Enkhuizen.
1802 december 31 tot 1804 december 31
 
86
Lijst van onbetaalde Indische assignatiën.
1806 juli 31
 
87
Lijst van onbetaalde Kaapse wisselbrieven.
1806 juli 31
 
88
Copie-acten van protest wegens niet-acceptatie en niet-voldoening van wisselbrieven, getrokken uit de Kaap.
1804-1806
 
89
Copieboek der afgegeven wisselbrieven en assignatiën.
1796-1807
 
89a
Originele en duplicaat-wissels, getrokken uit de Kaap.
1804-1805
 
90
Obligatiën ten laste der Oost-Indische Compagnie, welke zijn gemortificeerd in Met retroacta.
1800
 
90a-d
Transportactiën van actiën.
1794-1813
 
90a
1794-1806
 
90b
1804-1808
 
90c
1805-1813
 
90d
Transportactiën van actiën in de voormalige kamer Zeeland
1804-1808
 
91
Transportactiën van actiën in de voormalige kamers:
92
"Liquidatie-register der actiën in de voormalige Oost-Indische Compagnie". Register der bewijzen van aandelen, afgegeven aan de actiehouders ingevolge keizerlijk decreet van
24 augustus 1812, december 1812 tot juli 1814
 
93
Documenten, behorende bij het transportboek van actiën in de voormalige kamer Enkhuizen.
1806 augustus 25 - 1811 december 16
 
94
Documenten behorende tot het transport van actiën in de voormalige kamer Zeeland.
1806 december 19 - 1811 december 19
 
95-99
Biljetten van aanvrage van actiën van de voormalige Oost-Indische Compagnie, met bijbehorende stukken.
1811-1813.
 
95
nos. 1-374
1812 december 2 - 1812 december 30
 
96
nos. 375-565
1812 december 30 - 1813 januari 25
 
97
nos. 566-929
1812 december 31 - 1813 februari 13
 
98
nos. 930-1067
1813 januari - 1813 april
 
99
nos. 1068-1170
1813 mei - 1813 november 15
 
100
Recieven wegens afgegeven bewijzen van aandelen in de actiën van de voormalige Oost-Indische Compagnie, genummerd 1-1167.
1812-1813
 
101-102
Balans van depositarissen ten laste der Generale Compagnie en der Kamer Amsterdam à 3 1/2 en 2 1/2 procent, van anticipatiepenningen van obligatiën, ten laste der Kamer Amsterdam en der Hollandse Kamers onder garantie van de Staten van Holland en de Staten-Generaal.
1795-1801
 
101
1795-1800.
 
102
1800-1801
 
103
Klapper op de betaalde coupons van de loterij van 1786, van
1792 maart 1 tot 1801 april 30
 
104
Klapper op de betaalde coupons van de loterij van 1790, sedert
1792 december 1 tot 1801 april 30
 
105-106
Registers van de negotiatie van 4 millioen, uitgegeven in 1793
1794-1800
2 delen
105
1794 - 1800
 
106
1794 - 1800
 
107
Grootboek van het fonds van één pro mille, met bijbehorende stukken.
1801-1811
 
108
Stukken betreffende de negotiatie van 22 februari 1803, ingevolge secreet-besluit van de Aziatische Raad van
7 maart 1803
 
109
Verantwoordingen van verschillende ontvangers, afgelegd voor het Ministerie van Koophandel en Koloniën, inzake Oost-Indische aangelegenheden.
1808
 
110
Stukken betreffende het fonds van het Vaderlandse Semenarie ten dienste der Indische kerken.
1802-1810
 
111
Stukken betreffende het legaat van D. Reguleth tot opleiding van predikanten voor de dienst bij de Indische en Kaapse kerken, . Met nota's en aantekeningen betreffende de tractementen van Indische predikanten en hunnen weduwen enz.
1791-1803
 
1802-1806
 
112
Extract-minuut-besluiten, ingekomen bij de chef der Generale Comptabiliteit.
1809 januari - 1810 december
 
113
Schuldrollen van de koninklijke escadrille op de Wadden, de Zuiderzee enz., onder bevel van de kolonel ter zee H. Hofmeijr en van de equipage van het schip "De Koninklijke Hollander"
1808
 
114
Lijst der schulden van de Generale Oost-Indische Compagnie, bijeengetrokken en de massa daarvan over de resp. Kamers gerepartitieert onder dato , mitsgaders generale staten, gesloten onder dato
29 februari 1796
 
1785 mei 31 - 1796 februari 29
 
115
Generale staten van verhandelde goederen, uitstaande schulden en onverkochte goederen.
1789-1797
 
116
Lijsten betreffende de generale staat der Oost-Indische Compagnie in Indië
1796
 
117
Papieren, gediend hebbende tot het opmaken van de generale staat der verschillende kantoren van het Comité op
28 februari 1797
 
118
Verbaal, gehouden van het gebesoigneerde wegens het maken van de generale staat hier te lande op
ultimo februari 1797, 6 juni 1797 tot 1 juli 1797
 
119
Calculatieve berekenig van ontvangst en uitgaaf voor Indië navolgende het plan van commissarissen-generaal van
4 juli 1795 (1798)
 
120
Copie-lijst van transporten, welke door diverse personen voor hun vertrek naar Oost-Indië zijn gepasseerd.
1802-1805.
 
121
"Vijfde somma van het budget voor van de Koloniën", met aantekening der bij decisiën des konings van gelaste af- en overschrijvingen.
1808
 
1809 en 1810
 
122
"Staat van uitgaven bij het Ministerie van Marine en Koloniën, voor zoveel betreft de koloniale administratie over de jaren
1809 en 1810
 
123
"Verificatoire stukken betreffende de gevestigde en lopende schulden". Rapporten van het Departement van Financiën enz. wegens de verificatie van de gevestigde en lopende schulden der Oost Indische Compagnie
1796-1797
 
124
Copie-notulen van het opnemen der vierjarige rekening van de voormalige zes Kamers over .
1792/1796
 
125
"Intrestboek van voor-en nabetaling mitsgaders gerescontreerde partijen".
1802-1810
 
126-127
"Staat van ontvang en uitgaaf bij het Ministerie van Marine en Coloniën"voor zoveel betreft de koloniale administratie
1808-1809
 
126
1808 januari 1 - 1808 december 31
 
127
1809 januari 1 - 1809 december 31
 
128
Intrestboek van voor- en nabetaling mitsgaders geresconteerde partijen.
1792 juni 1 - 1802
 
129
Generale lijsten van in- en uitvoer van goederen en van transito.
1798-1805
 
130-133
Register van uitvoer.
1806-1809
 
130
1806
 
131
1807
 
132
1808
 
133
1809
 
134-137
Register van invoer
1806-1809
 
134
1806
 
135
1807
 
136
1808
 
137
1809
 
138
Kapitaalboek der secrete kas van het Departement van Financiën.
1796 maart 1 - 1800 januari 31
 
139
Grootboek der secrete kas van het Departement van Financiën.
1796 maart 1 - 1799 december 1799
 
140
Kasboek der secrete kas van het Departement van Financiën.
1792 - 1807
 
141
Stukken betreffende het beheer der secrete kas van het Departement van Financiën
1796 maart 1 - 1800 mei 9