Comptabiliteit betreffende Oost-Indische Bezittingen, 1796-1813
Comptabiliteit betreffende Oost-Indische Bezittingen

Beschrijving van de archiefbestanddelen

II   Soldij - Comptoir
142
Rekeningboek van ontvangsten en uitgaven voor gages.
1804 - 1808
 
143
Register van pensioenen, gages enz.
1796 - 1808
 
144
Stukken betreffende traktementen en de pensioenen van werklieden
1804 - 1814
 
145
Stukken betreffende het fonds voor oude, gebrekkige werklieden en opzichters
1807 - 1811
 
146
Pensioenstaten van werklieden.
1813 - 1814
 
147
Stukken betreffende de betalingen aan de krijgsgevangenen in Engeland
1797 - 1805
 
148
Kaapse uitlooprol.
1802
 
149-160
Rol van soldijrekeningen van Compagnies's dienaren, die geen rekening hebben in een uitreisscheepsgrootboek, gemerkt A-M .
1736 - 1825
 
Aangezien deze serie doorlopend is genummerd, is geen scheiding gemaakt met het jaar 1814, doch is de serie bijeengehouden.
149
1736 - 1802
 
150
1733 - 1825
 
151
1736 - 1805
 
152
1774 - 1795
 
153
1774 - 1746
 
154
1746 - 1806
 
155
1742 - 1825
 
156
1741 - 1825
 
157
1745 - 1825
 
158
1802 - 1810
 
159
1762 - 1825
 
160
1784 - 1821
 
161 - 164
Rol van soldijrekening van Compagnie's dienaren, die geen rekening hebben in de uitreisgrootboeken, gemerkt 1 - 4.
1792 - 1804
 
In no. 163 de soldijrol van de bemanning van de hoeker "De Triton".
161
1792 - 1804
 
162
1794 - 1800
 
163
1793 - 1803
 
164
1793 - 1801
 
165
Alphabetische naamwijzer volgens de familienamen op de rollen van soldijrekeningen van Compagnie's dienaren, die geen rekening hebben in de uitreisgrootboeken.
166
Alphabetische naamwijzer als boven, volgens de voornamen.
167
Copie-extract-resolutiën rakende het soldijcomptoir.
1758-1804
 
168
Specificatiën van ontvangen agio van bankgeld op betaalde soldijrekeningen, transporten, interest op obligatiën onder garantie bij de Raad der Aziatische Bezittingen ten kantore Hoorn.
1801-1802