Comptabiliteit betreffende Oost-Indische Bezittingen, 1796-1813
Comptabiliteit betreffende Oost-Indische Bezittingen

Beschrijving van de archiefbestanddelen

IV   Kantoren.

F   Kantoor Zeeland.
258
Grootkapitaalboek van actiën.
1747-1813.
 
259
Alphabetische naamwijzer op het Grootkapitaalboek van actiën.
260
Ventilatieboek van actiën of register van verzoeken om actiën, over te brengen op de rekeningcourant van anderen.
1786 - 1805
 
261
Transportboek van actiën.
1786 - 1805
 
262
Rekenboek van afgiften of uitdelingen op de actiën.
1760 - 1800
 
263
Kladboek van het wissel-brievenboek.
1787 - 1797
 
264
Rekenboek van afgiften of uitdelingen op de actiën.
1783 - 1800
 
265
Kladboek, behorende bij het Rekenboek, no.99.
1791-1799
 
266
Generale Staten van de voormalige Oost Indische Compagnie.
1797-1800
 
Met retroacta van het jaar 1674 af.
267
Generale Staten van verhandelde goederen, uitstaande schulden en onverkochte goederen.
1791-1796
 
268
"Ordonnantieboek". Register van gepasseerde ordonnantiën van betaling.
1793-1796
 
269
"Kassaboek", van het kantoor Middelburg.
1807 januari tot 1809 maart
 
270
Bankboek van courantgeld.
1796 maart 1 tot 1806 augustus 17
 
271
Bankboek van bankgeld.
1796-1797
 
272
Bankboek voor het liquidatiecomptoir.
1792 juni 4 tot 1796 maart 5
 
273
Register van de ontvangst der vrachtpenningen, door particulieren wegens de door hen op vracht verzonden koopwaren gedaan.
1791-1802
 
274
Inventarissen van de op 1 maart 1796 in 's Compagnies magazijnen te Middelburg berustende goederen en papieren.
1796 april 25
 
275
Lijst van de bij het comptoir Zeeland aanwezige resolutiën van de XVII en de Kamer Zeeland, van de copieboeken van brieven aan Gouverneur-Generaal en Raden en de Haagsche Verbalen, opgemaakt in 1802.