Beschrijving eener verzameling papieren, afkomstig van den vice-admiraal Carel Hendrik Ver Huell en van zijn broeder Christiaan Anthonie Ver Huell 1931
N.N.
© 1931 (2004)
Nationaal Archief, Den Haag
This inventory is written in Dutch
Beschrijving van het archief
Naam archiefblok:
Collectie 004 Ver Huell
Periode:
1779-1835
Nummer archiefblok:
C22238
Omvang:
5,9 meter
Talen van het archiefmateriaal:
Nederlands Frans Engels
Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag
Archiefvormer(s);
Carel Hendrik Ver Huell; Christiaan Antonie Ver Huell
Samenvatting van de inhoud van het archief:
Bevat papieren van vice-admiraal C.H. Ver Huell en zijn oudere broer kapitein ter zee C.A. Ver Huell