Beschrijving eener verzameling papieren, afkomstig van den vice-admiraal Carel Hendrik Ver Huell en van zijn broeder Christiaan Anthonie Ver Huell 1931

Beschrijving van het archief

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormers
Voor biografische bijzonderheden omtrent de oorspronkelijke eigenaars van de stukken zij hier verwezen naar de noten, aan het hoofd van de verschillende onderafdelingen in de inventaris geplaatst
Uitgebreide biografische gegevens zijn ook te vinden op www.parlement.com/929100/bio/17117