Beschrijving eener verzameling papieren, afkomstig van den vice-admiraal Carel Hendrik Ver Huell en van zijn broeder Christiaan Anthonie Ver Huell 1931

Beschrijving van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Citeerinstructie
Citeren als: Nationaal Archief, Collectie C.H. en C.A. Ver Huell, nummer toegang 2.21.004.04, inventarisnummer. ...
Verkort: NA, Ver Huell, nr. toegang 2.21.004.04, inv.nr...