Beschrijving eener verzameling papieren, afkomstig van den vice-admiraal Carel Hendrik Ver Huell en van zijn broeder Christiaan Anthonie Ver Huell 1931

Beschrijving van het archief

Verwant materiaal

Andere archieven
Collectie Dumont-Pigalle, nr. toegang 2.21.57
Collectie J.H. van Kinsbergen, nr. toegang 1.10.52
Departement van Marine, plus aanhangsels, nrs. toegang 2.01.29.01, 2.01.29.02, 2.01.29.03
Legatie Frankrijk, nr. toegang 1.02.14