Beschrijving eener verzameling papieren, afkomstig van den vice-admiraal Carel Hendrik Ver Huell en van zijn broeder Christiaan Anthonie Ver Huell 1931

Beschrijving van het archief

Verwant materiaal

Elders berustend archiefmateriaal
Familiearchief Ver Huell, Gelders Archief, nr. 0490