Beschrijving eener verzameling papieren, afkomstig van den vice-admiraal Carel Hendrik Ver Huell en van zijn broeder Christiaan Anthonie Ver Huell 1931

Beschrijving van het archief

Bijlagen

Literatuur
L. Turksma, Admiraal van Napoleon, het leven van C.H. graaf Ver Huell (1991)