Beschrijving eener verzameling papieren, afkomstig van den vice-admiraal Carel Hendrik Ver Huell en van zijn broeder Christiaan Anthonie Ver Huell 1931

Beschrijving van de archiefbestandelen

I   Christiaan Anthonie Ver Huell. 1760-1832

A    Stukken betreffende zijn openbare werkzaamheden

a    Betreffende zijn werkzaamheid als zeeofficier in Staatse dienst
C.A. Ver Huell begon zijn militaire loopbaan in 1771 als adelborst in dienst van de Admiraliteit van Amsterdam. Hij werd achtereenvolgens bevorderd tot luitenant ter zee (1780) en extra-ordinaris kapitein ter zee (1783), en nam in 1795 nog vóór het uitbreken van de omwenteling zijn ontslag uit de zeedienst
1
X
Aanstelling voor C.A. Ver Huell tot extra-ordinaris kapitein ter zeee onder het College ter Admiraliteit te Amsterdam
1783
1 charter
2
Y
Memorie van de kapitein ter zee C.A. Ver Huell, met 's-lands eskader in het jaar 1784/1758 in Oost-Indië geweest zijnde, betreffende de staat van verdediging van de nederzettingen van de Oost-Indische Compagnie aldaar, afschrift
z.d.
1 band
3
Z
Fragmenten van een journaal, gehouden door N.N. aan boord van 's-lands schip "Havick" onder commando van de kapitein ter zee C.A. Ver Huell tijdens een reis naar Oost-Indië
1788-1792
1 omslag
4
Y
Fragment van een journaal, gehouden door N.N. aan boord van 's-lands schip "Zephir", onder commando van de kapitein ter zee J.O. Vaillant tijdens een reis naar Oost-Indië
1790 juni 17 en juni 18
1 stuk
Vermoedelijk gediend hebbende om daaruit een passage over te nemen voor het onder inv.nr. 3 beschreven journaal
5
Z
Verklaring van goed gedrag, afgegeven door de admiraal J.H. van Kinsbergen, ten behoeve van de kapitein ter zee C.A. Ver Huell
1794
1 stuk
6
Z
Bewijs van ontslag uit de zeedienst voor C.A. Ver Huell
1795
1 stuk