Beschrijving eener verzameling papieren, afkomstig van den vice-admiraal Carel Hendrik Ver Huell en van zijn broeder Christiaan Anthonie Ver Huell 1931

Beschrijving van de archiefbestandelen

I   Christiaan Anthonie Ver Huell. 1760-1832

A    Stukken betreffende zijn openbare werkzaamheden

b    betreffende zijn werkzaamheid als lid van de militaire commissie naar Oost-Indië
In 1788 werd C.A. Ver Huell door prins Willem V benoemd tot lid van de commissie, belast met de inspectie van het defensiewezen van de Nederlandse nederzettingen in Oost-Indië (zie resoluties Staten-Generaal van 24 november 1788). De commissie vertrok 28 februari 1789 van de rede van Texel met de schepen "Havick" en Zephir" en keerde eerst in 1793 in het vaderland terug