Beschrijving eener verzameling papieren, afkomstig van den vice-admiraal Carel Hendrik Ver Huell en van zijn broeder Christiaan Anthonie Ver Huell 1931

Beschrijving van de archiefbestandelen

I   Christiaan Anthonie Ver Huell. 1760-1832

A    Stukken betreffende zijn openbare werkzaamheden

b    betreffende zijn werkzaamheid als lid van de militaire commissie naar Oost-Indië

Kaap de Goede Hoop
7
Y
Missive van J.O. Vaillant, C.A. Ver Huell en J.F.L. Graevestein aan Z.D.H. prins Willem V, strekkende ten geleide van de papieren betreffende het defensiewezen van Kaap de Goede Hoop, met bijlagen, duplicaten
1789 oktober 5
1 pak
8
Y
Duplicaat-memorie van J.O. Vaillant c.s. voor Z.D.H. prins Willem V betreffende het defensiewezen van Kaap de Goede Hoop, met bijlagen (deels van latere datum)
1789
1 band en 1 lias
9
Y
Ontwerp-memorie van J.O. Vaillant c.s. over het defensiewezen van de Kaap
[1789]
1 omslag
10
Y
Kort overzicht van de memorie van J.O. Vaillant c.s. over het defensiewezen van de Kaap, afschrift
[1789]
1 lias
11
Y
Brieven, memories, berichten en staten, betrekking hebbend op het defensiewezen van Kaap de Goede Hoop
1789
1 pak
Merendeels opgenomen onder de bijlagen bij inv.nr. 8
12
Y
Rapport van de kapitein-luitenant Thibault betreffende een plan voor een hospitaal aan de Kaap, afschrift
1788
1 omslag
13
Y
Rapport over de staat van het geschut, aanwezig in de kolonie Kaap de Goede Hoop, afschrift
[1789]
1 omslag
14
Y
Extract-resolutie van de Raad van Politie in het kasteel de Goede Hoop, genomen naar aanleiding van een rekest, door de kapitein-luitenant bij het regiment van Würtemberg J.C.F. von Hughel aan Commissarissen-generaal gericht
1792 september 7
1 lias