Beschrijving eener verzameling papieren, afkomstig van den vice-admiraal Carel Hendrik Ver Huell en van zijn broeder Christiaan Anthonie Ver Huell 1931

Beschrijving van de archiefbestandelen

I   Christiaan Anthonie Ver Huell. 1760-1832

A    Stukken betreffende zijn openbare werkzaamheden

b    betreffende zijn werkzaamheid als lid van de militaire commissie naar Oost-Indië

Kust van Malabar
15
Y
Rapport van J.O. Vaillant, C.A. Ver Huell en J.F.L. Graevestein nopens hun verrichtingen op de kust van Malabar, duplicaten
1790 februari 16
1 omslag
16
Y
Memorie van J.O. Vaillant c.s. voor Z.D.H. prins Willem V betreffende het defensiewezen van de bezittingen van de V.O.C. op de kust van Malabar, met bijlagen, duplicaten
1790
1 pak
17
Y
Memorie van N.N. betreffende de verdediging van de Hollandse nederzettingen op de kust van Malabar
[1790]
1 omslag
18
Y
Brieven, memories, berichten en staten, betrekking hebbend op het defensiewezen te Cochin
1790
1 pak
19
Y
Memorie van C.F. Reimer over de staat van defensie van de vesting Cochin
1790
1 omslag
20
Y
"Vertoog nopens den staat van den Koning van Koetsien, gericht aan de Wel Edele gestrenge Heeren Kommissarissen van Hunne Hoog Mogende en Z.D.H. den Heere prince van Oranje en Nassau etc etc", afschrift
1790
1 omslag