Beschrijving eener verzameling papieren, afkomstig van den vice-admiraal Carel Hendrik Ver Huell en van zijn broeder Christiaan Anthonie Ver Huell 1931

Beschrijving van de archiefbestandelen

I   Christiaan Anthonie Ver Huell. 1760-1832

A    Stukken betreffende zijn openbare werkzaamheden

b    betreffende zijn werkzaamheid als lid van de militaire commissie naar Oost-Indië

Ceylon
21
Y
Rapport der verrichtingen van J.O. Vaillant, C.A. Ver Huell en J.F.L. Graevestein gedurende hun verblijf op het eiland Ceylon, op de kust van Coromandel en op Malakka, minuten
1790
1 omslag
Zie ook inv.nrs. 33, 34, 41 en 42
22
Y
Kopie-memorie van J.O. Vaillant c.s. voor Z.D.H. prins Willem V betreffende het defensiewezen van Ceylon, met bijlagen
1790
1 pak
23
Y
Brieven van de gouverneur van Ceylon, W.J. van de Graaff, gericht aan de commissie ter opheldering van diverse gegevens betreffende het defensiewezen van Ceylon
1790 maart 20 en maart 26
1 omslag
24
Y
Stukken betreffende de inlandse en Europese troepen op Ceylon
1790
1 omslag
25
Y
Stukken betreffende het regiment Zwitsers van de kolonel O.J. de Meuron
1790
1 omslag
26
Y
Stukken betreffende de artillerie te Galle, Colombo, Jaffnapatnam en Trinconomale
1790
1 pak
27
Y
Stukken betreffende het zeewezen op Ceylon
1790
1 pak
28
Y
Stukken betreffende de magazijnen, fabrieken en winkels op Ceylon, en de compagniesdienaren en slaven aldaar
1790
1 pak
29
Y
Stukken betreffende het hospitaal te Colombo en de ziekenverblijven van de onderhorige kantoren op Ceylon
1790
1 omslag
30
Y
Extract-resoluties, genomen in de Raad van Ceylon, betreffende het artilleriewezen aldaar
1787 oktober 4 en
1 pak
1788 november 18
1 pak
31
Y
Kopie-missive van Iman W. Talen aan de gouverneur-generaal Reinier de Klerk betreffende de verdediging van de vestingen van Ceylon
1779 januari 28
1 stuk
32
Y
Kopie-missive van J.G. Fornbauer aan de gouverneur van Ceylon W.J. van de Graaff nopens de voorstellen van de kapitein ter zee J.O. Vaillant, dienende om op de zogenaamde grens in de binnenbaai van Trinconomale grote schepen behoorlijk te kunnen kielhalen
1791 januari 19
1 stuk