Beschrijving eener verzameling papieren, afkomstig van den vice-admiraal Carel Hendrik Ver Huell en van zijn broeder Christiaan Anthonie Ver Huell 1931

Beschrijving van de archiefbestandelen

I   Christiaan Anthonie Ver Huell. 1760-1832

A    Stukken betreffende zijn openbare werkzaamheden

b    betreffende zijn werkzaamheid als lid van de militaire commissie naar Oost-Indië

Kust van Cormandel
33
Y
Duplicaat-rapport van J.O. Vaillant, C.A. Ver Huell en J.F.L. Graevestein voor Z.D.H. prins Willem V betreffende het defensiewezen op de kust van Coromandel
1790
1 omslag
Zie ook inv.nr. 21
34
Y
Memories, berichten en staten, betrekking hebbend op het defensiewezen van Coromandel
1790
1 pak