Beschrijving eener verzameling papieren, afkomstig van den vice-admiraal Carel Hendrik Ver Huell en van zijn broeder Christiaan Anthonie Ver Huell 1931

Beschrijving van de archiefbestandelen

I   Christiaan Anthonie Ver Huell. 1760-1832

A    Stukken betreffende zijn openbare werkzaamheden

b    betreffende zijn werkzaamheid als lid van de militaire commissie naar Oost-Indië

Ternate
36
Y
Kopie-memorie van J.O. Vaillant, C.A. Ver Huell en J.F.L. Graevestein voor Z.D.H. prins Willem V betreffende het defensiewezen van Ternate, met bijlagen
[1791]
1 omslag
37
Y
Memories, berichten en staten, betrekking hebbend op het defensiewezen van Ternate
1791
1 pak