Beschrijving eener verzameling papieren, afkomstig van den vice-admiraal Carel Hendrik Ver Huell en van zijn broeder Christiaan Anthonie Ver Huell 1931

Beschrijving van de archiefbestandelen

I   Christiaan Anthonie Ver Huell. 1760-1832

A    Stukken betreffende zijn openbare werkzaamheden

b    betreffende zijn werkzaamheid als lid van de militaire commissie naar Oost-Indië

Makassar
38
Y
Concept-rapport van J.O. Vaillant, C.A. Ver Huell en J.F.L. Graevestein gedurende hun verblijf te Makassar
[1791]
1 omslag
39
Y
Concept-memorie van J.O. Vaillant c.s. voor Z.D.H. prins Willem V betreffende het defensiewezen van Makassar, met bijlagen
[1791]
1 omslag
40
Y
Stukken betreffende de troepen te Makassar, authentieke afschriften
1791
1 pak