Beschrijving eener verzameling papieren, afkomstig van den vice-admiraal Carel Hendrik Ver Huell en van zijn broeder Christiaan Anthonie Ver Huell 1931

Beschrijving van de archiefbestandelen

I   Christiaan Anthonie Ver Huell. 1760-1832

A    Stukken betreffende zijn openbare werkzaamheden

b    betreffende zijn werkzaamheid als lid van de militaire commissie naar Oost-Indië

Batavia
43
X/Y
Kopie-memorie van J.O. Vaillant, C.A. Ver Huell en J.F.L. Graevestein voor Z.D.H. prins Willem V betreffende het defensiewezen van Batavia, met bijlagen
1792
1 pak
44
Y
Extract-resoluties van de Raad van Indië betreffende het defensiewezen aldaar
1783 juni 20 - 1792 juli 6
1 omslag
45
Y
Kopie-rapport van C. Sinckelaar aan de gouverneur-generaal en raden van Nederlands-Indië betreffende een uit Ceylon afkomstig voorstel tot wijziging van de wijze van uitbetaling van de gages aan de militairen van de zogenaamde nationale troepen
1791 oktober 20
1 stuk