Beschrijving eener verzameling papieren, afkomstig van den vice-admiraal Carel Hendrik Ver Huell en van zijn broeder Christiaan Anthonie Ver Huell 1931

Beschrijving van de archiefbestandelen

I   Christiaan Anthonie Ver Huell. 1760-1832

A    Stukken betreffende zijn openbare werkzaamheden

b    betreffende zijn werkzaamheid als lid van de militaire commissie naar Oost-Indië

Brits-Indië
46
X/Y
Overeenkomst tussen de Engelse en de Franse koning betreffende de interpretatie van artikel 13 van het op 3 september 1783 te Versailles gesloten vredesverdrag, afschrift
1787
1 stuk