Beschrijving eener verzameling papieren, afkomstig van den vice-admiraal Carel Hendrik Ver Huell en van zijn broeder Christiaan Anthonie Ver Huell 1931

Beschrijving van de archiefbestandelen

I   Christiaan Anthonie Ver Huell. 1760-1832

A    Stukken betreffende zijn openbare werkzaamheden

c    betreffende zijn werkzaamheid als lid van de commissie van de Oostindische zaken
Bij Staatsbesluit d.d. 11 november 1802, nr. 41, werd C.A. Ver Huell benoemd tot lid van de commissie van advies over de toekomstige handel en het bestuur in Indië. De commissie bracht op 31 augustus 1803 haar rapport uit, doch werd eerst in 1805 ontslagen (zie secrete notulen Staatsbewind 25 april 1805, litt. B.B.B.)
47
Z
Memorie betreffende de defensie van de bezittingen van de Bataafse republiek in Oost-Indië, door C.A. Ver Huell op verzoek van de commissie opgesteld, concept
[1803]
1 omslag
48
Z
"Verhandling over de vaart naar, in en uit de Oost-Indiën terug" door C.A. Ver Huell op verzoek van de commissie opgesteld, met bijlagen. Afschriften
[1803]
1 omslag