Beschrijving eener verzameling papieren, afkomstig van den vice-admiraal Carel Hendrik Ver Huell en van zijn broeder Christiaan Anthonie Ver Huell 1931

Beschrijving van de archiefbestandelen

I   Christiaan Anthonie Ver Huell. 1760-1832

A    Stukken betreffende zijn openbare werkzaamheden

d    betreffende zijn werkzaamheid als voorzitter van de sectie van de Marine in de Staatsraad
Bij Koninklijk decreet van 8 juli 1806, nr. 6, werd C.A. Ver Huell benoemd tot lid van de Staatsraad, voorzitter van de sectie voor de Marine. Hij legde deze functie neer, nadat hij in maart 1807 tot gezant in Spanje was benoemd
49
Z
Brieven en stukken, ingekomen bij C.A. Ver Huell als voorzitter van de sectie voor de Marine van de Staatsraad
1806 september 29 - 1807 januari 5
1 omslag
50
Z
Koninklijk decreet betreffende de organisatie van de Staatsraad. Kopie
1806
1 stuk