Beschrijving eener verzameling papieren, afkomstig van den vice-admiraal Carel Hendrik Ver Huell en van zijn broeder Christiaan Anthonie Ver Huell 1931

Beschrijving van de archiefbestandelen

I   Christiaan Anthonie Ver Huell. 1760-1832

A    Stukken betreffende zijn openbare werkzaamheden

e    betreffende zijn werkzaamheid als lid van het Corps Législatif te Parijs
Bij senatus-consulte van 19 februari 1811 werd C.A. Ver Huell benoemd tot lid van het Corps Lêgislatif voor het departement van de Boven-IJssel. Nog vóór zijn zittingstijd geheel om was, kwam de functie door de opheffing van de Hollandse departementen tijdens de restauratie in Frankrijk (1814) te vervallen
51
Z
Staat van dienst van C.A. Ver Huell, te zijnen behoeve opgesteld in verband met zijn kandidatuur voor het voorzitterschap van het Corps Législatif, concept
z.d.
1 stuk